ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
6. března 2010, 12:33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Identifikační a kontaktní údaje:

Obchodní název společnosti:
Otrokovická BESEDA, s.r.o.
Sídlo společnosti:
nám. 3.května 1302, 765 02 Otrokovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:
25513885 / CZ25513885
Majetková účast:
Jediným společníkem je město Otrokovice s majetkovou účastí 100%. Otrokovická BESEDA, s.r.o. se majetkově nepodílí v žádných obchodních společnostech ani družstvech.
Datum vzniku:
29. 12. 1997
Obchodní rejstřík:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29077.
Statutární zástupce - jednatel:
Mgr. Michal Mynář
Kontakt:
telefon: +420 571 118 102
mobil: +420 724 411 238
e-mail: mynar@beseda.otrokovice.cz
ID datové schránky: fd7rq9p

Otrokovická BESEDA s.r.o., náměstí 3. května 1302, 765 02 Otrokovice

Tel.: 571 118 100, fax: 577 934 441, e-mail: beseda@beseda.otrokovice.cz